KrachtsportNL heeft al …. jaar ervaring in de krachtsport.

Ons doel
  • Het bevorderen van een doelmatig sportbeleid;
  • Het bevorderen van de krachtsport in zijn algemeenheid;
  • Het behartigen van de gezamenlijke belangen van alle krachtsporten.
Waarom zou ik mij als sectie aansluiten?
  • Ontlasting van administratieve zaken zoals bij doping controles;
  • Ontvang subsidie;
  • Creëer een overzichtelijk ledenbestand;
  • Krachtsporters kunnen officiële records neerzetten en deelnemen aan (inter)nationale competities;
  • Coaches en krachtsporters ontvangen officiële erkenning.