De Vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet. Elke sportbond heeft een Vertrouwenscontactpersoon.

Vertrouwenscontactpersoon voor de KNKF is Saskia Rozendaal . U kunt haar per mail bereiken door hier te klikken, of telefonisch: 06-41809407

Naast dit netwerk van vertrouwenscontactpersonen is er ook bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen, die ook eerste opvang doen, maar ook echt begeleiding kunnen bieden, zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Zowel aan slechtoffer, als aan beschuldigde als aan het verenigingsbestuur.
Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon inschakelen – al dan niet via de vertrouwenscontactpersoon – zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

vertrouwenssportpunt

 

 

 

 

Heb je een vraag of een melding over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport? Zie je grensoverschrijdend gedrag van anderen of heb je een persoonlijk dilemma? In een vertrouwelijk gesprek helpen deskundige vertrouwenspersonen je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

Bel 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut), kijk op www.vertrouwenspuntsport.nl of mail naar [email protected].