KrachtsportNL is officieel een vereniging en heeft daarom statuten. Naast de statuten beschikt KrachtsportNL over een Algemeen Reglement. De statuten en het Algemeen Reglement worden opgesteld door een notaris en voorgelegd aan de ledenvergadering. Nadat de ledenvergadering een reglement heeft goedgekeurd, wordt dit door de notaris verleden. Vanaf dat moment is een reglement officieel van kracht.

Statuten

U kunt hier de Statuten KrachtsportNL downloaden.

Algemeen reglement

Binnenkort kunt u hier het vernieuwde Algemeen Reglement downloaden.

Sectiereglement

Het sectiereglement kunt u hier downloaden.

Tuchtrechtspraak

KrachtsportNL heeft haar tuchtrechtspraak opgedragen aan de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR). Hiervoor is zij op 1 januari 2005 een overeenkomst met de Stichting ISR aangegaan. Vanaf deze datum zijn alle reglementen van de Stichting ISR van toepassing op de tuchtrechtspraak bij KrachtsportNL. Deze geschiedt door rechtsprekende commissies van de Stichting ISR met inachtneming van de door het bestuur van de Stichting ISR van toepassing verklaarde reglementen. Dit zijn in ieder geval het Tuchtreglement ISR, het Reglement Seksuele Intimidatie, het Dopingreglement ISR, de Dopinglijst behorende bij het Dopingreglement ISR en het Dispensatiereglement behorende bij het Dopingreglement ISR.

U kunt deze reglementen vinden op de website van de Stichting ISR: www.isr.nl 

Sponsoringreglement

Hier vindt u het sponsoringreglement.

Decoratiebeleid

Binnenkort kunt u hier het vernieuwde decoratiebeleid downloaden.

Klachtenreglement

Het klachtenreglement vindt u hier.

Registratiereglement KISS

Op de site van NOC*NSF kunt u meer lezen over het registratiereglement KISS.