Omdat KrachtsportNL is aangesloten bij de Stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR), zijn het Dopingreglement ISR, de Dopinglijst behorende bij het Dopingreglement ISR en het Dispensatiereglement behorende bij het Dopingreglement ISR op alle leden van KrachtsportNL van toepassing.

U kunt deze reglementen vinden op de website van de Stichting ISR: www.isr.nl

Let op: Aan de procedures van het ISR (zoals hoorzittingen) zijn kosten verbonden. Het ISR kan besluiten deze kosten te verhalen op de betrokkene.

Dispensatie

Een sporter die medicatie moet gebruiken waarin een dopinggeduide stof zit, is sinds 1 oktober 2004 verplicht hiervoor dispensatie aan te vragen bij de dispensatiecommissie van de (inter)nationale sportbond. De sporter dient het dispensatieverzoek in te dienen via de website van de stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (en vervolgens via ‘sporters info’ doorklikken naar ‘dispensaties’). Op de website van ‘de dopingautoriteit’ kunt u meer informatie vinden die te maken heeft met dopingvraagstukken.

Dopingautoriteit

Hieronder vindt u enkele links naar relevante stukken op de site van de Dopingautoriteit en het ISR.

De Dopinglijst

De Whereaboutsbijlage

De Dispensatiebijlage

En de onderdelen MinderjarigenBegeleidend personeelSancties en rechtsmiddelen en Leidraad Meldingen.