Worstelen
Gewichtheffen
Powerliften
Paralympisch bankdrukken


Twitter
Nieuws

Worstelaarster Jessica Blaszka op weg naar Baku 2015

21 januari 2015

Worstelaarster Jessica Blaszka heeft zich gekwalificeerd voor de Europese Spelen Baku 2015. Bekijk hier haar verhaal. Lees meer over Baku 2015 op www.nocnsf.nl/baku2015.

Wijzigingen in het dopingreglement

Per 1 januari 2015 wijzigen zowel het Nationaal Dopingreglement als de WADA Dopinglijst. Het Nationaal Dopingreglement vormt het juridisch kader van het nationaal antidopingbeleid. De WADA Dopinglijst is als bijlage onderdeel van dit Nationaal Dopingreglement.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen uit de Code 2015 (en het NDR 2015) ten opzichte van de Code 2009.

1. Schorsingen voor ‘echte valsspelers’ liggen hoger (vier jaar in plaats van twee jaar). Daarnaast is er meer flexibiliteit in strafoplegging bij dopingovertredingen van andere aard. Dit zijn dus de overtredingen die naar alle waarschijnlijkheid niet zijn gepleegd met als doel de sportprestatie bewust te verbeteren. De periode dat whereaboutsfouten blijven staan, is verkort van 18 maanden naar 12 maanden. Er geldt dus een periode van maximaal 12 maanden  waarbinnen minimaal drie maal een whereaboutsfout geconstateerd moet zijn, wil er sprake zijn van een dopingovertreding.

2. Er is meer aandacht voor de toepassing van de ‘Principes van Proportionaliteit’ en de ‘Mensenrechten’ binnen de anti-dopingregels. Dit betekent onder andere dat in een aantal gevallen specifieker omschreven is op welke groep topsporters (of overige personen) een bepaalde dopingregel exact van toepassing is.

3. Er ligt meer nadruk op het belang van onderzoek (investigation) en het gebruik van inlichtingen (intelligence) in de strijd tegen doping. Zo zijn de rolverdelingen en verantwoordelijkheden op dit gebied omschreven en is de verjaringstermijn voor dopingovertredingen verlengd van acht naar tien jaar.

4. Er is een betere juridische basis om begeleidend personeel – zoals artsen, coaches en verzorgers – te vervolgen binnen het juridisch kader van de sport. Daarnaast is het sporters verboden om ook buiten het georganiseerde netwerk van de sport samen te werken met begeleidend personeel dat geschorst is. Om deze veranderingen te bewerkstelligen zijn er ook twee nieuwe dopingovertredingen toegevoegd aan de Code: ‘Medeplichtigheid’ en ‘Verboden samenwerking’.

5. Er ligt meer nadruk op een nog slimmere inzet van de dopingcontroles door de anti-doping organisaties (ADO’s) en op slim gekozen testmenu’s (stoffen waarop getest wordt) voor de analyse van de bloed- en urinemonsters (samples). Met andere woorden, er ligt meer nadruk op de effectiviteit van de ingezette dopingcontroles en de analyses van de laboratoria.

6. De balans tussen de belangen van de Internationale Federaties enerzijds en de Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) anderzijds, is duidelijker omschreven en schappelijker gemaakt. Zo worden afgegeven medische dispensaties (TUEs) – waar dat in de Code 2009 niet altijd duidelijk was –  praktisch altijd wederzijds erkend. Dit voorkomt dat een sporter voor hetzelfde medicijngebruik bij meerdere organisaties een dispensatie dient aan te vragen.

7. De regels zijn daar waar mogelijk duidelijker en bondiger omschreven.

Het Nationaal Dopingreglement 2015 is hier te vinden op de. De Wereld Anti-Doping Code 2015 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) .

Zie voor meer informative ook onze pagina over het dopingsreglement

Worstelteam op Grand Prix “Alysh” in Litouwen

Van 18 tot en met 20 december jl. vond er het Grand Prix Belt Wrestling “Alysh” in de Litouwse hoofdstad Vilnius plaats. Dit eerste elite-evenement werd georganiseerd door Internationale Federatie Riem Worstelen “Alysh” (IFWBA) voor de prijzen van de president van de IFWBA. Voor dit toernooi werden alleen de beste riem worstelaars van Europa geselecteerd en uitgenodigd.

Het team van Sectie Worstelen bestond uit twee personen: deelnemer – Izzy Abdoulaev en Edmar Abdoulaev – teamleider. Izzy Abdoulaev heeft in de gewichtscategorie +90kg geworsteld. In zijn eerste wedstrijd heeft hij van de tegenstander uit Litouwen gewonnen. In de tweede kwalificatieronde heeft hij van de Georgische worstelaar verloren. Omdat zijn tweede tegenstander de finale heeft bereikt, kon Izzy nog om het brons worstelen. Helaas in de wedstrijd om het brons verloor hij van de sterke Oekraïner (de huidige wereldkampioen).

Op dit evenement werd er geworsteld in de niet-Olympische worstelstijl “Alysh”, bij deze stijl gaat het om het worstelen in de staande positie waarbij de riemen van de worstelaars met twee handen worden vastgehouden en mogen niet losgelaten worden. De wedstrijd wordt gewonnen, indien de tegenstander helemaal op zijn/haar rug valt. Alysh is oorspronkelijk een volksworstelen uit Centraal Azië en het is opgenomen in de IFWBA. Alysh en IFWBA zijn erkend door Wereld Worstelbond (United World Wrestling), als “riem worstelen Alysh

Izzy Abdoulaev in het groen

Op de tweede dag van dit evenement werd er congres van de Europese Worstelbond voor “Alysh” gehouden. Aan dit congres heeft Edmar Abdoulaev, de vertegenwoordiger van de Sectie Worstelen, deelgenomen. Op dit congres werd het beleid en het promoten van het riem worstelen “Alysh” in Europa besproken. Edmar is in de werkgroep van deze bond opgenomen om de nieuwe regels voor deze worstelstijl te ontwikkelen, aangezien zijn ervaring als internationaal scheidsrechter in Olympisch worstelen en Pankration (niet-olympische worstelstijl).

Edmar.Congres Vilnius

Aan het einde van de tweede dag werd er het internationaal symposium over traditioneel worstelen in de moderne sport verkeer gehouden. Tijdens dit symposium werd de huidige situatie van het traditioneel worstelen in de wereld besproken en het ontwikkelen van de simpele regels van deze niet-Olympische worstelstijl voor het jeugd. Ook werden er presentaties gegeven over verschillende stijlen van volksworstelen: Chidaoba in Georgië, Trynta in Moldavië, Zurkhaneh in Iran, Za Poyaski in Oekraïne, en Kabobo in Kongo.

Aanvragen van ‘VOG’ voortaan gratis én eenvoudiger

Vanaf 1 januari 2015 hoeven sportclubs het bedrag voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet langer voor te schieten en vervolgens te declareren. Door veranderde regelgeving is de aanvraag voortaan gratis. NOC*NSF en het ministerie van Veiligheid en Justitie hopen dat verenigingen nog vaker dan nu het geval is de VOG een vast onderdeel maken van hun beleid.

Het aanvragen van een VOG, voor bijvoorbeeld trainers, hoefde clubs de afgelopen jaren al geen geld meer te kosten. De sector sport viel onder een pilot. Die hield in dat het bedrag van 24,55 euro per VOG na toekenning gedeclareerd kon worden. Vanaf begin dit jaar is de werkwijze veranderd en gelden er geen beperkingen meer. Alle vrijwilligersorganisaties (zonder winstoogmerk) vallen onder de regeling.

Voor meer informatie: www.gratisvog.nl

Meer nieuws