Worstelen
Gewichtheffen
Powerliften
Paralympisch bankdrukken


Twitter
Nieuws

IWF presenteert documentaire “Lift the World”

11 april 2015

De internationale gewichtheffederatie IWF presenteert de documentaire “Lift the World”:

Wedstrijden van Easter Wrestling Tournament te volgen via livestream

4 april 2015

Dit paasweekeinde wordt voor de 45ste keer een groot jeugd worsteltoernooi georganiseerd in Nederland. Aan dit Easter Wrestling Tournament doen 600 worstelaars mee uit 22 landen. Het zijn jongens en meisjes in de leefttijd van 8 t/m 20 jaar. De wedstrijden zijn te volgen via livestream. http://www.ustream.tv/channel/easterwrestling

Zie voor meer informative ook: www.easterwrestling.nl

Worstelaarster Jessica Blaszka op weg naar Baku 2015

21 januari 2015

Worstelaarster Jessica Blaszka heeft zich gekwalificeerd voor de Europese Spelen Baku 2015. Bekijk hier haar verhaal. Lees meer over Baku 2015 op www.nocnsf.nl/baku2015.

Wijzigingen in het dopingreglement

Per 1 januari 2015 wijzigen zowel het Nationaal Dopingreglement als de WADA Dopinglijst. Het Nationaal Dopingreglement vormt het juridisch kader van het nationaal antidopingbeleid. De WADA Dopinglijst is als bijlage onderdeel van dit Nationaal Dopingreglement.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen uit de Code 2015 (en het NDR 2015) ten opzichte van de Code 2009.

1. Schorsingen voor ‘echte valsspelers’ liggen hoger (vier jaar in plaats van twee jaar). Daarnaast is er meer flexibiliteit in strafoplegging bij dopingovertredingen van andere aard. Dit zijn dus de overtredingen die naar alle waarschijnlijkheid niet zijn gepleegd met als doel de sportprestatie bewust te verbeteren. De periode dat whereaboutsfouten blijven staan, is verkort van 18 maanden naar 12 maanden. Er geldt dus een periode van maximaal 12 maanden  waarbinnen minimaal drie maal een whereaboutsfout geconstateerd moet zijn, wil er sprake zijn van een dopingovertreding.

2. Er is meer aandacht voor de toepassing van de ‘Principes van Proportionaliteit’ en de ‘Mensenrechten’ binnen de anti-dopingregels. Dit betekent onder andere dat in een aantal gevallen specifieker omschreven is op welke groep topsporters (of overige personen) een bepaalde dopingregel exact van toepassing is.

3. Er ligt meer nadruk op het belang van onderzoek (investigation) en het gebruik van inlichtingen (intelligence) in de strijd tegen doping. Zo zijn de rolverdelingen en verantwoordelijkheden op dit gebied omschreven en is de verjaringstermijn voor dopingovertredingen verlengd van acht naar tien jaar.

4. Er is een betere juridische basis om begeleidend personeel – zoals artsen, coaches en verzorgers – te vervolgen binnen het juridisch kader van de sport. Daarnaast is het sporters verboden om ook buiten het georganiseerde netwerk van de sport samen te werken met begeleidend personeel dat geschorst is. Om deze veranderingen te bewerkstelligen zijn er ook twee nieuwe dopingovertredingen toegevoegd aan de Code: ‘Medeplichtigheid’ en ‘Verboden samenwerking’.

5. Er ligt meer nadruk op een nog slimmere inzet van de dopingcontroles door de anti-doping organisaties (ADO’s) en op slim gekozen testmenu’s (stoffen waarop getest wordt) voor de analyse van de bloed- en urinemonsters (samples). Met andere woorden, er ligt meer nadruk op de effectiviteit van de ingezette dopingcontroles en de analyses van de laboratoria.

6. De balans tussen de belangen van de Internationale Federaties enerzijds en de Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) anderzijds, is duidelijker omschreven en schappelijker gemaakt. Zo worden afgegeven medische dispensaties (TUEs) – waar dat in de Code 2009 niet altijd duidelijk was –  praktisch altijd wederzijds erkend. Dit voorkomt dat een sporter voor hetzelfde medicijngebruik bij meerdere organisaties een dispensatie dient aan te vragen.

7. De regels zijn daar waar mogelijk duidelijker en bondiger omschreven.

Het Nationaal Dopingreglement 2015 is hier te vinden op de. De Wereld Anti-Doping Code 2015 staat op de website van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) .

Zie voor meer informative ook onze pagina over het dopingsreglement

Meer nieuws